+45 2824 2484 tina@organisationspsykologen.dk

Supervision og ledelsessparring

Den faglige refleksion er nøglen til professionel udvikling – eller til personlig udvikling i en fagprofessionel kontekst.

Enhver samtale tager afsæt i et behov eller mål, som den enkelte eller gruppen definerer, og vi går vejen sammen. Som din supervisor eller sparringspartner bidrager jeg både til at kvalificere refleksionsprocessen og nuancere tematikkerne.

“Når jeg har sagt, hvad jeg tænker, så kan jeg tænke over, hvad jeg har sagt.”

Bateson

SUPERVISION

Supervision vil med et systemisk afsæt danne rammen om supervisandens refleksioner over arbejdsrelaterede udfordringer eller optagetheder, hvor udforskning og udfordring skaber nye perspektiver og handlemuligheder i praksis.

Jeg tilbyder både individuel supervision og supervision til personalegrupper, samt kompetenceudvikling i organiseringen af kollegial supervision.

LEDELSESSPARRING

Ledelsessparring er et fagligt udviklingsrum målrettet ledelsesmæssige udfordringer i en organisatorisk sammenhæng. Vi har fokus på at styrke dit ledelsesmæssige beredskab til at træffe konkrete beslutninger, skabe strategisk udvikling og organisatoriske forandringer.

Sparringen kan foregå både individuelt eller i en ledelsesgruppe – f.eks. som led i forankringen af den procesbaserede dokumentationsstrategi.

Læs om de aktuelle udbud