+45 2824 2484 tina@organisationspsykologen.dk

Samarbejde på tværs

Samarbejde på tværs  – sammenhæng i indsatsen.

Et systematisk og tydeligt samarbejde, hvor der både tænkes horisontalt og vertikalt, er i høj grad med til at sikre en vedvarende sammenhæng i de indsatser, der arbejdes med. Der skal på samme tid være fokus på organisering af den tværsektorielle opgaveløsning og samarbejdet mellem ledelse og fagprofessionel praksis.

“Den enkeltes arbejdserfaring udgør en uudnyttet ressource for kollektivet, indtil den bliver fællesgjort”

Henrik Kristensen

JEG TILBYDER

Sammenhæng i indsatsen handler i høj grad om en strategi for videndeling, der har borgeren i centrum og som afspejles i hele det kommunale eller regionale system: fra samspillet mellem borgeren og den fagprofessionelle omkring fælles formulerede mål til de dokumentationskrav, der stilles ledelsesmæssigt lokalt og centralt – og i sidste ende politisk.

Jeg tilbyder bistand til etablering af målrettet og meningsfuldt samarbejde mellem myndighed, udfører og borger:

  • Implementering af handleplanen som fælles samarbejdsværktøj
  • Kompetenceudvikling i målsætnings- og evalueringsprocesser
  • Udvikling af samarbejdsmodeller
  • Kvalificering af den fagprofessionelle forholdmåde i det tværfaglige samarbejde
  • Ledelses-strategiske opgaver med fokus på at skabe sammenhæng i indsatsen i spændingsfeltet mellem styring og faglig ledelse

KONTAKT MIG

Til en uforpligtende drøftelse af jeres udfordringer eller forandringsønsker lige her.

Læs om de aktuelle udbud