+45 2824 2484 tina@organisationspsykologen.dk

Profil

DET STÅR JEG FOR

Jeg arbejder med organisationers sammenhængskraft igennem kerneopgaven, både indadtil og udadtil. Mit afsæt er systemisk og jeg møder organisationer med et særligt blik for både vertikale og horisontale sammenhænge, uanset om jeg samarbejder med hele organisationen, grupper af ledere eller medarbejdere eller enkeltpersoner.

Fagligt står jeg på et solidt forsknings-, udviklings- og praksisbaseret erfaringsgrundlag med et indgående kendskab til det socialpædagogiske praksisfelt og dets forankring i en kommunalt og region kontekst.

Jeg har udviklet den procesbaserede dokumentationstrategi, er specialist i organisering af faglig refleksion og videndeling og arbejder desuden bredt med supervision, sparring og organisationsudvikling.

Jeg er ambitiøs i min opgaveløsning og arbejder målrettet og dialogorienteret. Jeg er optaget af at skabe mening og sammenhæng for de mennesker, jeg samarbejder med. Jeg er pragmatisk i min tilgang til løsninger på komplekse udfordringer, men altid med blik for den organisatoriske virkelighed.

Tina Andersen

UDDANNELSE OG ERFARINGER

Aktuelt

2018 – Selvstændig organisationspsykolog

2018 – Ekstern lektor v/ VIA University College

Tidligere ansættelser

2012-2017  Lektor v/ Efter-Videreuddannelsen VIA University College: kompetenceudvikling og organisationsudvikling

2008-2011 Adjunkt v/ Efter-VidereUddannelsen VIA University College: kompetenceudvikling, konsulentpraksis og forskning samt programkoordinator v/ Videncenter for socialpædagogik og Socialt Arbejde

2002-2007 Forskningsassistent v/ Psykologisk Institut, Aarhus Universitet: Forskningsprogrammet “Børn og Unge på døginstitution”

2000-2002 Behandlingsansvarlig psykolog v/ Behandlingshjemmet Egelundshuset, Jægerspris

Udvalgte kurser og uddannelser

2022 High Performance Workshop v/ Stifinder

2022 Naturligt lederskab v/ Mette Møller Erhvervspsykologi

2021 Online-facilitering v/ Playmakers

2020 Facilitatoruddannelsen v/ Playmakers

2018 Systemisk Opstilling v/ Gitte Olsen

2016 Projektledelse, modul i Diplom i ledelse, VIA

2013 SCRUM i praksis v/ Attractor/ VIA University College

2012 Supervisoruddannelse for psykologer v/ Inpraxis

2011 Procesledelse, konsultation og AktionsLæring v/ Center for Ledelse og Organisationsudvikling, VIA

2004-2007  Ph.D. kurser indenfor forskningsmetoder, udviklingspsykologi, vejledning og formidling svarende til 30 ECTS

1994 – 2000 Kandidat i psykologi v/ Aarhus Universitet

PUBLIKATIONER

Andersen, Tina og Kim Johannessen (2019) Notatets kraft – om vejen fra dagbogsskrivning til målfokuseret dokumentationskultur. I: Ejler, Nicolaj og Gitte Hansen (red.) Vi tror ikke – vi undersøger. Hvordan systematisk refleksion driver fagligheden frem, Dafolo

Simonsen, Signe S. og Tina Andersen (2019) Spiller vi hinanden gode? Erfaringer fra afprøvning af en samarbejdsmodel på det sociale område. I: Ejler, Nicolaj og Gitte Hansen (red.) Vi tror ikke – vi undersøger. Hvordan systematisk refleksion driver fagligheden frem, Dafolo

Andersen, Tina; Steiniche Kjær Sune; Bro, Kirsten og Marianne Thrane (2014) Hands on Aktionslæring, VIA/Systime

Andersen, Tina (2013) Dokumentation i socialpædagogisk arbejde, Tidsskrift for Socialpædagogik

Kristensen, Ole Steen og Tina Andersen (2006) Det er mere sprog end metode, I: Kristensen, O.S. (red.) Mellem omsorg og metode, Forlaget PUC

Andersen, Tina (2005) Evidens i det socialpædagogiske arbejde? Om virkningen af den socialpædagogiske indsats på behandlingsinstitutionen Bøgholt, Tidsskrift for Socialpædagogik

Andersen, Tina (2004) Kontekst og personlighed, Forlaget PUC

Andersen, Tina (2002) Bøgholtprojektet, Forlaget PUC