+45 2824 2484 tina@organisationspsykologen.dk

Procesbaseret dokumentation

Procesbaseret dokumentation handler om systematisk, målrettet dokumentation og løbende evalueringer af samspillet mellem borgerens udvikling og den professionelle indsats. Fokus er på at kvalificere den faglige begrundelse gennem organisering af videndeling og faglig refleksion. Med den meningsbærende praksis som løftestang bliver dokumentationsarbejdet en integreret del af kerneopgaven.

Det kræver ledelse! Derfor er procesbaseret dokumentation et organisatorisk tiltag, der understøtter hele organisationens opgaveløsning.

“Procesbaseret dokumentation er systematisk dokumentation, der synliggør borgerens udvikling over tid i samspillet med den professionelle indsats”

Tina Andersen

SKRÆDDERSYEDE FORLØB

til sociale tilbud – både private, kommunale og regionale

Konceptet tager afsæt i den pædagogiske faglighed og er udviklet i samarbejde med praksis. Et organisatorisk forløb består typisk af flere elementer, der kan rekvireres enkeltvis eller sammensættes ud fra jeres aktuelle kompetenceudviklingsbehov.

Centrale tematikker i et implementeringsforløb:

  • Sammenhæng i indsatsen – om dokumentationsprocessen i praksis
  • Mål-sætning og evaluering
  • Videndeling og opbygning af evalueringskapacitet gennem faglig refleksion
  • “Det gode dagbogsnotat”
  • Fra inddragelse til samarbejde med borgeren

Vi tager til enhver tid afsæt i jeres aktuelle praksis og sammen skaber vi forandringer, hvor vi skruer op og ned for elementer over tid, således at vi sikrer forankring, der holder. Det kan f.eks. være gennem temadage, faglige oplæg og arbejdsseminarer kombineret med supervision eller ledelsessparring.

Læs om grundlaget og tilgangen i den procesbaserede dokumentation:

Dokumentation i socialpædagogisk arbejde

Læs om de aktuelle udbud