+45 2824 2484 tina@organisationspsykologen.dk

Procesbaseret dokumentation

Procesbaseret dokumentation er en organisatorisk strategi til kvalitetssikring, faglig udvikling og styrket samarbejde med borgeren om fælles mål.  Helt grundlæggende tilbyder strategien en tydelig vej til systematisk og målrettet dokumentation med løbende evalueringer af samspillet mellem borgerens udvikling og den professionelle indsats. I det procesbaserede dokumentationsarbejde er der fokus på at kvalificere den faglige begrundelse gennem organisering af videndeling og faglig refleksion. Med den meningsbærende praksis som løftestang bliver dokumentationsarbejdet en integreret del af kerneopgaven.

Det kræver ledelse! Derfor er procesbaseret dokumentation et organisatorisk tiltag, der understøtter hele organisationens opgaveløsning.

Læs om grundlaget og tilgangen i den procesbaserede dokumentation:

Dokumentation i socialpædagogisk arbejde

“Procesbaseret dokumentation er systematisk dokumentation, der synliggør bevægelser i borgerens udvikling over tid i samspillet med den professionelle indsats”

Tina Andersen

UdviklingsAgentUddannelsen

Uddannelsen af organisatoriske nøglepersoner til facilitering af dokumentation og faglig refleksion er  et helt afgørende tiltag i udvikling og forankring af en procesbaseret dokumentationsstrategi. Uddannelsen har eksisteret i mere end et årti og er løbende udviklet og tilpasset det aktuelle virkelighed på det sociale område. UdviklingsAgenterne er udpeges typisk blandt medarbejderene i en personalegruppe og de uddannes til at kunne understøtte den systematiske dokumentationsproces og facilitere den faglige refleksion, både for den enkelte medarbejder og for gruppen af medarbejdere.

Uddannelsen er et led i implementeringen af en procesbaseret dokumentationsstrategi og forudsætter ledelsesmæssig opbakning og organisatorisk parathed forstået som tydelig prioritering af tid og rum til dokumentation og faglig refleksion.

Centrale elementer i uddannelsen:

  • Sammenhæng i indsatsen – om dokumentationsprocessen i praksis
  • Mål-sætning og evaluering af mål
  • Målrettet notatskrivning
  • Fra inddragelse til samarbejde med borgeren

Udddannelsen har en varighed for 6 måneder og er designet som et aktionslæringsforløb, der består af både undervisning, læringsgrupper og træning i egen praksis. Den udbydes både som åbne forløb med deltagelse af flere og forskellige sociale tilbud og det kan rekvireres af en samlet organisation.

Læs om de aktuelle udbud