+45 2824 2484 tina@organisationspsykologen.dk

Forside

Procesbaseret dokumentation, supervision og ledelsessparring

Organisationspsykologen er en konsulentvirksomhed, der bygger på mere end 20 års erfaring med forskning og udvikling på det sociale område.

Organisationspsykologen tilbyder skræddersyede løsninger på organisatoriske udfordringer på et højt fagligt niveau med særligt fokus på kapacitetsopbygning og kvalitetsudvikling.

null

Procesbaseret dokumentation

Procesbaseret dokumentation handler om systematisk, målrettet dokumentation og løbende evalueringer af samspillet mellem borgerens udvikling og den professionelle indsats

null

Supervision og ledelsessparring

Den faglige refleksion er nøglen til professionel udvikling - eller til personlig udvikling i en fagprofessionel kontekst.

null

Samarbejde på tværs

Et systematisk og tydeligt samarbejde, hvor der både tænkes horisontalt og vertikalt, er i høj grad med til at sikre en vedvarende sammenhæng i de indsatser, der arbejdes med.

null

Organisationsudvikling

Organisationsudvikling er en bevidst og planlagt proces med fokus på at kvalificere, udvikle eller fremtidssikre organisationens opgaveløsning.

null

Procesbaseret dokumentation

Procesbaseret dokumentation handler om systematisk, målrettet dokumentation og løbende evalueringer af samspillet mellem borgerens udvikling og den professionelle indsats

null

Supervision og ledelsessparring

Den faglige refleksion er nøglen til professionel udvikling - eller til personlig udvikling i en fagprofessionel kontekst.

null

Samarbejde på tværs

Et systematisk og tydeligt samarbejde, hvor der både tænkes horisontalt og vertikalt, er i høj grad med til at sikre en vedvarende sammenhæng i de indsatser, der arbejdes med.

null

Organisationsudvikling

Organisationsudvikling er en bevidst og planlagt proces med fokus på at kvalificere, udvikle eller fremtidssikre organisationens opgaveløsning.